About us

Founded in 2004, WAMA is a young and dynamically growing organisation.Since then many volunteers, donors and international partners have chosen to support WAMA`s activities.

Board:

Wamafoundation_board

 

 

 

 

 

 

Background and Mission

about_us

Reference material:

 

Anbi

  • de naam van de instelling: Stichting WAMA
  • het RSIN/fiscaal nummer: 34200851
  • de contactgegevens
  • de doelstelling
  • het beleidsplan
  • de bestuurssamenstelling: zie boven
  • de namen van de bestuurders: zie boven
  • het beloningsbeleid: onbezoldigde bestuurders
  • een verslag van de uitgeoefende activiteiten: zie annual report
  • een financiële verantwoording: zie annual report